Φωτογραφίες Παραστάσεων

Φωτογραφίες παραστάσεων

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΜΜΕ  ΤΑΞΙΔΙΑ  ΔΙΑΦΟΡΑ


Εδώ θα βρείτε φωτογραφίες από παραστάσεις.

Αριθμός φωτογραφιών: 60

Δομημένα Βρομόλογα, 24/1/2008, Luna Dark Δομημένα Βρομόλογα, 24/1/2008, Luna Dark
    Ο Τζίμης Πανούσης και οι συνήθεις συνεργάτες του (Δομημένα Βρομόλογα, 24/1/2008, Luna Dark)