Ιδεοδρόμιο, 20 Σεπτεμβρίου 1979, Τεύχος 35

ΦΑΚΕΛΟΣ: ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΕΣ