Πράσινη, 27/12/2014, σελ. 23-27

Μπροστά στους πολιτικούς στο ποδόσφαιρο είναι αγγελούδια!