Πράσινη, Σάββατο 27 Δεκέμβρη 2014, σελ. 23-27

Μπροστά στους πολιτικούς στο ποδόσφαιρο είναι αγγελούδια!