Στατιστικά

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ


Στο ακόλουθο γράφημα φαίνονται οι θεάσεις της ιστοσελίδας ανά μήνα για το χρονικό διάστημα από το Μάιο του 2005 μέχρι και το Νοέμβριο του 2007. Στον οριζόντιο άξονα φαίνονται οι μήνες ενώ στον κατακόρυφο οι θεάσεις σε χιλιάδες. Τα στοιχεία του γραφήματος παρατίθενται αναλυτικά στον πίνακα που έπεται του γραφήματος. Η κορυφή στον Μάρτη του 2006 είναι αποτέλεσμα της έναρξης των παραστάσεων του Vasileros Bromas. Ακολουθεί μια αναμενόμενη ύφεση λόγω καλοκαιριού. Το φθινόπωρο επανέρχεται η φυσιολογική κίνηση βοηθούμενη ίσως από τις παραστάσεις του VB στην επαρχία.

Αναλυτικός πίνακας θεάσεων ανά μήνα
05/2005
2749
11/2005
3069
05/2006
4545
11/2006
4872
05/2007
4881
06/2005
2040
12/2005
2577
06/2006
3052
12/2006
4332
06/2007
4618
07/2005
1895
01/2006
3393
07/2006
3281
01/2007
4548
07/2007
4338
08/2005
2051
02/2006
3289
08/2006
2736
02/2007
5046
08/2007
3156
09/2005
2403
03/2006
7299
09/2006
3038
03/2007
4988
09/2007
4634
10/2005
3124
04/2006
5237
10/2006
5876
04/2007
3996
10/2007
3684

 

Στην ίδια λογική με το προηγούμενο γράφημα αλλά με υπολογισμό του συνόλου των θεάσεων της τελευταίας δωδεκαμηνίας που καταλήγει σε συγκεκριμένο μήνα παρουσιάζεται μια πιο στατιστικά ασφαλής εικόνα της πορείας της ιστοσελίδας. Και πάλι ο κατακόρυφος άξονας αντιστοιχεί σε χιλιάδες.

Αναλυτικός πίνακας θεάσεων ανά κυλιόμενο δωδεκάμηνο
05/2005
24395
11/2005
30595
05/2006
40922
11/2006
49195
05/2007
50646
06/2005
25484
12/2005
31026
06/2006
41934
12/2006
50950
06/2007
52212
07/2005
26254
01/2006
32447
07/2006
43320
01/2007
52105
07/2007
53269
08/2005
27380
02/2006
33660
08/2006
44005
02/2007
53862
08/2007
53689
09/2005
28479
03/2006
36206
09/2006
44640
03/2007
51551
09/2007
55285
10/2005
29126
04/2006
39126
10/2006
47392
04/2007
50310
10/2007
53093

 

Ο όγκος των διαθέσιμων δεδομένων που βρίσκονται στον server διαρκώς αυξάνεται. Από τις 1/11/2008 υπάρχουν 3704 αρχεία. Την πορεία του στο χρόνο μπορεί κανείς να δει γραφικά στο παρακάτω γράφημα. Ο κατακόρυφος άξονας μετρά MB.


Αναλυτικός πίνακας μεγέθους (ΜΒ)
11/2005
97
07/2006
142
03/2007
152
11/2007
160
07/2008 238
12/2005
100
08/2006
142
04/2007
153
12/2006
160
08/2008 238
01/2006
113
09/2006
142
05/2007
154
01/2008
208

09/2008

238

02/2006
115
10/2006
142
06/2007
154
02/2008
230
10/2008 254
03/2006
126
11/2006
144
07/2007
154

03/2008

231

11/2008 262
04/2006
130
12/2006
146
08/2007
154

04/2008

234

12/2008 263
05/2006
136
01/2007
148
09/2007
155
05/2008 235

01/2009

264

06/2006
142
02/2007
150
10/2007
158
06/2008 238

02/2009

272

 

Αναλυτικός πίνακας πλήθους αρχείων
11/2007
3318
03/2008
3543
07/2008
3598
11/2008
3694
   
12/2007
3320
04/2008
3587
08/2008
3598
12/2008
3698
   
01/2008
3460
05/2008
3595
09/2008
3598
01/2009
3704
   
02/2008
3529
06/2008
3598
10/2008
3667
02/2009

3733

   

πηγές: Motigo Webstats, tzimakos.gr